Kozmetik Sanayi

Steril Hava Uygulamaları (Tank Havalandırma vb.)
Proses Suyu Filtrasyonu
Solvent Filtrasyonu
Biyoburden Azaltma,Hasas Durultma Uygulamaları
Asit ve Baz Filtrasyonu
Parfümlerin Durultması
Karbon Tanecik Giderme
Katalizör Geri Kazanımı
Renk Giderme Uygulamaları
Klor Giderme Uygulamaları
Buhar Filtrasyonu