Kimya ve Petro-Kimya
Sanayi

Kimyasalların Ön ve Nihai Filtrasyonu
      Asitler, Kostik Solüsyonlar, Solventler,
Agresif Solventlerin Filtrasyonu
      Monomerler, Polimerler, İnorganik Solüsyonlar, Korozif Ürünler,  Agresif
Solventlerin  Filtrasyonu
      Hidrolik Yağı, Silikon, Makine Yağı, Madeni Yağ, Yağlayıcı, Katkı Maddeleri,
Emülsiyonlar, Esterler,  Poliüretanlar,   Reçineler, Atık   Sıvılar, Atık Suların
Filtrasyonu
      Yağ Asitleri,  Organik Solventler ve Hammadde Filtrasyonu
      Amine Zenginleştirme, Glikol Dehidrasyonu
 Proses Suyu
 Durulama Suyu
 Ters Osmoz Ön Filtrasyonu
 Tavlama Suyu, Sulu Tuz Solüsyonları
Tuz Giderme, Desalinasyon Uygulamaları
Ara Ürün Saflaştırma
Yüksek Saflıktaki Kimyasallar, Ağartıcıların Filtrasyonu
Özel ve Hassas Kimyasallar
Katalizör Geri Kazanımı
 Tank Havalandırma
Aerosol Ürünler
Herbisit ve Pestisit Filtrasyonu
 Zehirli /Tehlikeli Kimyasal Ürünler
 Steril Sıvılar
 DI Ön Filtrasyonu